Generátor Básní


Druh rýmu:
Typ básne:
Copyright © 2013 Lukáš 'GreenMan' Kurčík
Autor nezodpovedá za žiadnu psychickú, fyzickú ani majetkovú ujmu spôsobenú vygenerovanými básňami.
Zdrojové kódy projektu nájdete na GitHube
Vytvorené pre súťaž na devbook.cz